ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε η ΑΝεξάρτητη Αριστερή ΦΟΙΤητική Ομάδα γεωπονίας, σχήμα που συμμετέχει

στα ΕΑΑΚ.

Ανεξάρτητοι από κομματικά επιτελεία και καθηγητικά κατεστημένα, πιστεύοντας στο

ανεξάρτητο φοιτητικό κίνημα και με όπλο μας τις γενικές συνελεύσεις. Ανεξάρτητοι από

τις γραμμές των κομμάτων και τις στείρες καθοδηγήσεις τους.

Αριστεροί βλέποντας την κατάσταση στη σχολή αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα μέσα

από τη σκοπιά των σημερινών φοιτητών και αυριανών εργαζομένων που

υπερασπίζονται τα συμφέροντα τους. Έχοντας συνείδηση που απορρίπτει τη λογική του

κέρδους και του ατομικού βολέματος αντιπροτάσσοντας το δρόμο της συλλογικής

διεκδίκησης. Έχοντας, τέλος, πίστη στην δυνατότητα ανατροπής των σχέσεων εκμετάλλευσης

προς όφελος των εργαζομένων και της νεολαίας.

Φοιτητική Ομάδα γιατί διαχωριζόμαστε από τις λογικές των καθεστωτικών παρατάξεων

και ως σχήμα συνδιαμορφώνουμε τη δική μας άποψη αμεσοδημοκρατικά με τις διαδικασίες

των σχημάτων και βγάζοντας τη γραμμή που θα ακολουθήσουμε από τα ‘κάτω’.

Advertisements